Navy - NAEC, Lakehurst
Navy - NAEC, Lakehurst: 40.033816, -74.434562